Kosár

  • Nincsenek termékek a kosárban.

Adatvédelmi nyilatkozatunk

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a regisztrációval és / vagy a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

A vedohalok.hu weboldalt az A-NECC Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 80., továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti, amely weboldal az Üzemeltető tulajdonát képezi. A „Felhasználó” kifejezés a továbbiakban a weboldalhoz mindenkor hozzáférő (azt felhasználó) és / vagy regisztráló személyre utal.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

A vedohalok.hu tulajdonosa és üzemeltetője mindent megtesz a webshopon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállal azonban felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat, a bizonyosság érdekében célszerű a vedohalok.hu ügyfélszolgálatával is egyeztetni. Az Üzemeltető a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége, így a módosításokból adódó félreértések miatt sem vállalunk felelősséget.

Adatvédelmi irányelvek

Az Üzemeltető által a weboldalon keresztül információs és kereskedelmi szolgáltatásokhoz a Felhasználónak regisztrációs űrlapot kell kitöltenie. A Felhasználó az adatai megadásával felhatalmazza az Üzemeltetőt a személyes adatait jelen Nyilatkozat szerint történő felhasználására. A Felhasználó adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A regisztráció során az Üzemeltető birtokába jutott adatokat harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között sem adja ki. A weboldal használatával és szolgáltatásival kapcsolatos adatok nem minősülnek személyes információknak. Az így gyűjtött, illetve automatikusan generálódó információkat: látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram kizárólag az Üzemeltető weboldalával kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel az Üzemeltető.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Kapcsolatfelvétel (űrlap)

Kapcsolat felvételére regisztráció nélkül is lehetőség van az oldal látogatóinak. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével a felhasználó elfogadja, hogy Üzemeltető időszakosan tájékoztatást küld akcióiról az ajánlatkérés során megadott e-mail-ben hírlevél formájában.

Árajánlat kérés (űrlap)

Árajánlat kérésre regisztráció nélkül is lehetőség van. Az árajánlathoz tartozó űrlap kitöltésével a felhasználó elfogadja, hogy Üzemeltető időszakosan tájékoztatást küld akcióiról az ajánlatkérés során megadott e-mail-ben hírlevél formájában, vagy postai úton az ajánlatkéréskor megadott postázási címre.

Regisztráció

A felhasználó regisztrációjával elfogadja, hogy Üzemeltető időszakosan tájékoztatást küld akcióiról e-mail-ben hírlevél formájában , vagy postai úton a regisztrációkor megadott postázási címre.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja és tulajdonosa az Üzemeltető, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, illetve a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat igénybe venni. Jogosulatlan, vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

Szavatosság és felelősségkorlátozás

E weboldalt az Üzemeltető „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva az Üzemeltető nem vállal semmilyen szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért.

Az Üzemeletető fenntartja a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse.

Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond az Üzemeltető és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

Más oldalakra mutató linkek

Üzemeltető elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.

Üzemeltető nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának az Üzemeltető részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Üzemeltető nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az Üzemeltető nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.

Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk minden ország és minden nyelv tekintetében megfelelőek vagy elérhetőek. A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.

Illetékes panaszfórumok

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály


Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Postacím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Telefon: +36 76 481 405

Fax: +36 76 481 416

E-mail: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.,

Telefon: +36 76 501 525, +36 76 501 500,

Fax: +36 76 501 538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Védőhálók.hu

Védőhálók.hu